header

mr. Manuela van Meurs van Czaar Peter Advocatuur is gespecialiseerd in personen en familierecht en psychiatrisch patiëntenrecht.

Personen en familierecht

Een familierechtadvocaat houdt zich bezig met onder andere echtscheidingen, omgangsregelingen, alimentatie, gezagskwesties, afstammingszaken, uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen.

mr. Manuela van Meurs behartigt uw belangen en zorgt ervoor dat u begrijpt wat er gebeurt en wat uw mogelijkheden zijn. Wilt u samen met de tegenpartij werken aan een oplossing? Dan treedt zij op als mediator.

Psychiatrisch patiëntenrecht

Patiënten met psychiatrische problemen worden soms voor korte of langere tijd gedwongen opgenomen. Ze krijgen dan altijd een advocaat toegewezen om hun belangen te behartigen.

mr. Manuela van Meurs van Czaar Peter Advocatuur ondersteunt deze cliënten via piketdienst. Dit betekent dat ze gedurende een aantal dagen opgeroepen kan worden om een cliënt te bezoeken.