header

mr. van Meurs van Czaar Peter Advocatuur is gespecialiseerd in personen en familierecht, strafrecht en consumentenrecht. Daarnaast staat ze psychiatrische patiënten bij.

Personen en familierecht

Een familierechtadvocaat houdt zich bezig met onder andere echtscheidingen, omgangsregelingen, alimentatie, gezagskwesties, afstammingszaken, uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen.

mr. van Meurs behartigt uw belangen en zorgt ervoor dat u begrijpt wat er gebeurt en wat uw mogelijkheden zijn. Wilt u samen met de tegenpartij werken aan een oplossing? Dan treedt zij op als mediator.

Strafrecht

Moet u voor verhoor bij de politie komen? Wordt u verdacht van een strafbaar feit en heeft u een dagvaarding ontvangen? Of bent u veroordeeld door een rechter en bent u het niet eens met de uitspraak?

mr. Manuela van Meurs staat u professioneel en discreet terzijde. Met veel ervaring, grondige kennis van uw dossier en een realistische kijk op wat voor u wel en niet haalbaar is.

Psychiatrisch patiëntenrecht

Patiënten met psychiatrische problemen worden soms voor korte of langere tijd gedwongen opgenomen. Ze krijgen dan altijd een advocaat toegewezen om hun belangen te behartigen.

mr. van Meurs van Czaar Peter Advocatuur ondersteunt deze cliënten via piketdienst. Dit betekent dat ze gedurende een aantal dagen opgeroepen kan worden om iemand te bezoeken.